Реєстрація

У новому навчальному році з 1.09.2019 заплановано наступні семінари і тренінги тематичного навчання з нарахуванням балів безперервного професійного розвитку за критеріями «Порядку проведення атестації лікарів» (додаток 5), що затверджений наказом МОЗ:

Увага!

Усі заходи будуть проводитися згідно розкладу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3 Комунальна установа "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня", кафедра педіатрії №1 ОНМедУ, (7-й поверх, 9-ти поверхового будинку), лейкційна аудиторія.

Реєстрація на вебінар :

"Перинатальні аспекти COVID-19 "

Реєстрація

08.05.2020 р. • Симуляційний тренінг "Екстрена медична допомога на догоспітальному етапі (Наказ МОЗ від 05.06.2019г.) " - 15 балів .

14.03.2020 р.


 • Одноденний семінар "Профілактика внутрілікарняної інфекції в неонатологічних і педіатричних закладах. Раціональна антибіотикотерапія." - 10 балів .

11.04.2020 р.


 • Тренінг з оволодінням практичними навичками "Оцінка ЕКГ у новонароджених і дітей. Діагностика і лікування аритмій " - 15 балів .

16.05.2020 р.


 • Тренінг з оволодінням практичними навичками "Парентеральне живлення у новонароджених, дітей та підлитків" - 15 балів .

13.06.2020 р.


 • Одноденний семінар "Актуальні проблеми дитячої дерматології і оториноларінгології." - 10 балів .

12.09.2020 р.


 • Одноденний семінар "Врождені та набуті імунодефіцити у дітей. Діагностика та ведення ВІЛ-інфекції" - 10 балів .

26.09.2020 р.


 • Тренінг з оволодінням практичними навичками
 • "Оцінка фізичного розвитку новонароджених, дітей і підлитків. Щеплення у проблемних паціентів." - 15 балів .

10.10.2020 р.


 • Тренінг з оволодінням практичними навичками "Оцінка функції зовнішнього дихання у дітей з бронхолегеневою патологією " - 15 балів .

14.11.2020 р.


 • Одноденний семінар "Актуальні проблеми аллергологіЇ : атопічний дерматит, аллергічний риніт, астма" - 10 балів .

12.12.2020 р.

 • Науково – практична конференція «Новітні технології в педіатричній науці: практиці та освіті», що внесена у реєстр МОЗ України і НАМН України (участь -10 балів, стендова доповідь – 20 балів, усна доповідь – 30 балів, публікація – 20 балів). (Дата проведення заходу 26-27 березня )

УВАГА! Реєстрація для членства в ОАПН!