На конгресі обговорювались питання спрямовані на підвищення ефективності неонатологічної та перинатальної служби в Україні, оптимізація профілактичних та лікувальних технологій подальшого розвитку додипломної та післядипломної освіти, актуалізації наукових досліджень.

Відбулися перевибори правління ГО " Ассоціації неонатологів України". Головою правління переобрана проф. Знаменська Т.К.

Чл.-кор. НАМН України, проф. М.Л. Аряєв був переобраний членом правління ГО " Ассоціації неонатологів України" та нагороджений медаллю "За бездоганну медичну службу"